Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 3100/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
Tải tài liệu  
Kế hoạch nhằm kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2017 của Bộ TN&MT; đồng thời là căn cứ đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC.

Theo Kế hoạch, Bộ sẽ tổ chức Đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị thuộc Bộ. Các đơn vị còn lại sẽ căn cứ nội dung hướng dẫn, chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra ở đơn vị mình và các tổ chức trực thuộc, báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo thời gian quy định.

Bộ sẽ bắt đầu kiểm tra từ tháng 9 năm 2017 tại trụ sở đơn vị được kiểm tra. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính.

Các bài liên quan
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TN&MT
Sửa đổi, bổ sung kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn