Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Cải cách hành chính
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo số 17/BC-BTNMT ngày 14/3/2017 báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tải tài liệu  
Các bài liên quan
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn