Xin chào: Khách Đăng nhập
Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu     Quên mật khẩu
Thống kê truy cập
  Số người đang truy cập: 1
  Số người truy cập hôm nay: 11
  Tổng số lượt truy cập: 58610
  Tổng số thành viên: 220
 
Mã nhiệm vụ: Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Tên nhiệm vụ:
Lĩnh vực:
select
Loại nhiệm vụ:
select
Cấp đề tài:
select
   
Mức công khai:
select
   
Danh sách nhiệm vụ
STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụLoại nhiệm vụChủ nhiệm đề tàiBắt đầu từThời gian(tháng)Tổng kinh phí(triệu đồng)Mức công khai
Data pager
Số bản ghi/trang
PageSizeComboBox
select
Tổng số: 110
1 TNMT.01.01 TNMT.01.01. Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong quy hoạch, kế hoạch bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, phát triển khu đô thị, khu công nghiệp nước ta   01/01/201011009.00 Công khai lên cổng
2 TNMT.01.02 TNMT.01.02. Nghiên cứu cơ sở lý luận và qui định về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam   01/01/20101892.00 Công khai lên cổng
3 TNMT.01.03 TNMT.01.03. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông nghiệp; đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật đất đai   01/01/20101937.00 Công khai lên cổng
4 TNMT.01.04 TNMT.01.04: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phục vụ công tác quản lý đất đai trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam   01/01/201011130.00 Công khai lên cổng
5 TNMT.01.05 TNMT.01.05: Nghiên cứu thực trạng thực hiện các quyền chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất của người sử dụng đất nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai   01/01/20101740.00 Công khai lên cổng
6 TNMT.01.06 TNMT.01.06: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá tiềm năng đất đai nhằm góp phần sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam   01/01/20101750.00 Công khai lên cổng
7 TNMT.01.07 TNMT.01.07: Nghiên cứu đặc điểm và tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất đai từ năm 1945 đến nay nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai ở Việt Nam   01/01/201011424.00 Công khai lên cổng
8 TNMT.01.08 TNMT.01.08: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các tổ chức được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất   01/01/201011064.00 Công khai lên cổng
9 TNMT.01.09 TNMT.01.09: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường vốn hoá đất đai ở Việt Nam.   01/01/20101779.00 Công khai lên cổng
10 TNMT.01.10 TNMT.01.10: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm sửa đổi Luật Đất đai năm 2003   01/01/201011453.00 Công khai lên cổng
Địa chỉ liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38343005 Fax: (04) 38359221
Đơn vị phát triển: Trung tâm Công nghệ phần mềm và Gis - Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường