Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Cải cách hành chính
Tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường
Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Nghị quyết số 47-NQ/BCSĐTNMT về tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường.
Tải tài liệu  
Các bài liên quan
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2021
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2020
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn