Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Hoàn thiện 02 dự thảo nhiệm vụ về tổ chức và cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường
Chiều ngày 14/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 và dự thảo Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Hội thảo.
Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT
Ngày 4/4/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/03/2013 của Chính phủ.
Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh và cho mục đích quốc phòng, an ninh
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1630/QĐ-BTNMT về thành lập Hội đồng thẩm định nêu trên.
Thành lập Tổ công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu đến năm 2030
Ngày 27/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1691/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu đến năm 2030.
Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Sáng ngày 07/7, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Lại Hồng Thanh, Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn