Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Cải cách tài chính công
Bộ Tài nguyên và Môi trường cải cách tài chính công
Mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải có những cải cách về mặt hành chính, trong đó có cải cách tài chính công để phù hợp với những quy định, cam kết quốc tế, bảo đảm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cải cách tài chính công
Mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải có những cải cách về mặt hành chính, trong đó có cải cách tài chính công để phù hợp với những quy định, cam kết quốc tế, bảo đảm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.
Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016
Đó là nhiệm vụ vừa được Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chỉ đạo tại Văn bản số 2827/BTNMT-KH để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-BTNMT về việc xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Tải Tài liệu
Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 14 tháng 02 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Tải Tài liệu
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn