Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Cải cách thể chế
Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước, ngày 21/7, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định 1620/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước; dự kiến sẽ bắt đầu triển khai các đoàn thanh tra vào đầu tháng 8/2016.
Bảo đảm tiến độ và chất lượng trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016
Để hoàn thành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và một số nhiệm vụ đột xuất được giao thêm, ngày 22/7, Bộ đã có Công văn số 2987/BTNMT-PC yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình.
Rà soát các quy định pháp luật tài nguyên và môi trường liên quan tới quy định về đầu tư kinh doanh
Vừa qua, Bộ TN&MT đã tổ chức rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và pháp luật về TN&MT có quy định về đầu tư, kinh doanh. Trong đó, vẫn còn các vướng mắc bất cập chủ yếu liên quan tới lĩnh vực đất đai và khoáng sản.
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Khí tượng thủy văn có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại kỳ họp thứ 9 (ngày 25/6/2015); thông qua Luật Khí tượng thủy văn tại kỳ họp thứ 10 (ngày 23/11/2015). Cả hai Luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay (01/7/2016).
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016
Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định 3510/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016.
Tải Tài liệu
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn