Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Khai giảng “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khoá IV”
Ngày 15/8, tại Lễ Khai giảng “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khóa IV” do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị “Việc đào tạo không chỉ đi vào học thuật, lý luận mà phải đi vào thực tế công việc của mỗi giảng viên, mỗi học viên đang thực hiện”.
Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện quy định tiêu chuẩn cán bộ; quy định về trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT
Sáng ngày 28/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị lấy lấy ý kiến hoàn thiện các dự thảo Quyết định quy định về trách nhiệm, đánh giá và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự hội nghị có Thủ trưởng, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ
Ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện. Mục tiêu của Chương trình bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành, tham mưu trong công tác tài nguyên môi trường để thực thi chức năng, nhiệm vụ của công chức lãnh đạo cấp huyện.
Tải Tài liệu
Tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành TN&MT
Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2016.
Khai giảng Khóa bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật viên chức ngạch chính ngành tài nguyên và môi trường
Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai giảng Khóa bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật viên chức ngạch chính ngành tài nguyên và môi trường cho 62 học viên đến từ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn