Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Thông tin chỉ đạo điều hành
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tái cấu trúc nền kinh tế phải gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực TN&MT để phát triển nhanh và bền vững
“Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa với mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Với vai trò quản lý các lĩnh vực rộng lớn và quan trọng, ngành TN&MT là nhân tố quyết định cho phát triển nền kinh tế. Muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và thực hiện công bằng xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu lớn cho chính quyền các cấp, đòi hỏi phải tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực TN&MT" - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho ngành TN&MT tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Ngành diễn ra ngày 09/01/2017.
Khai mạc Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành TN&MT
Sáng 09/01/2017, tại Hà Nội, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của toàn ngành trong năm 2016, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017 và những năm tiếp theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Ngày 05 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Tải Tài liệu
Xem tiếp >>
Các văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 3098/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải Tài liệu
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TN&MT
Kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành tại Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2017. Mục tiêu của Kế hoạc nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2016 của Bộ dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ.
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 3100/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
Tải Tài liệu
Xem tiếp >>
Tổng hợp báo cáo thống kê cải cách hành chính
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo số 96/BC-BTNMT ngày 14/12/2016 báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải Tài liệu
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo số 71/BC-BTNMT ngày 14/9/2016 báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải Tài liệu
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo số 37/BC-BTNMT ngày 13/6/2016 báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải Tài liệu
Xem tiếp >>
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn